Om oss

Om Nacka Bryggeri

Nacka Bryggeri är ett mikrobryggeri etablerat 2015 och beläget vid vackra Saltsjö Pir i Nacka, vid bryggan och havet. Vi producerar hantverksmässigt kvalitetsöl, hard seltzer, gin, tonic, gin & tonic samt akvavit och vårt motto är att man skall aldrig ge upp sin dröm.

Årsproduktionen 2023 låg på ca 45.000 liter öl och gin som såldes till Systembolaget, restauranger/barer och livsmedelsbutiker.

Vi erbjuder även Ölprovning, Ginprovning, Bryggerivisning, Euro-Asian Live Cooking, Bryggkurs och Upplevelsedag i bryggeriet. Se separat sida.

I anläggningen Saltsjö Pir har vi nära samarbete med Restaurang Saltsjö Pir för kombinerade events och fler spännande samarbetspartners finns i anläggningen som t ex Stockholms Båtsnickeri.

En trevlig möjlighet är att komma med båt från t ex Stockholm city till bryggan Saltsjö Pir och bryggeriet.

Vår första öl Baggens IPA 6,1% lanserades till krogar november 2015 och till Systembolaget december samma år. Sju månader senare, juli 2016, hade vi lanserat ytterligare sex öl, varav fem öl till krogar och Systembolaget, Hellas APA 5,2%, 1719 5,2%, Saltsjö Lager 5,0%, Alphyddan Weisse 4,9%, Erstavik Saison 6,3% och Skuru Session IPA 4,2%. Hösten 2016 lanserade vi ytterligare fem öl, Nacka Julöl 5,4%, Danvik Belgo DIPA 8,2%, Daniela’s Rakija Stout 9,6%, Mild Aromas From Havanna 4,2% samt Nacka Winter Ale 5,4%. Mars 2017 lanserade vi vår 13:e öl, Nacka Pale Ale 3,5%, som får säljas i vanliga matbutiker i Sverige.  Maj 2017 lanserade vi vår 14:e öl, Boo Pils 4,5% . Juni 2017 laserade vi vår 15:e öl, Nacka Lager 3,5% och senare i  November 2017 vår 16:e öl, Nacka Julöl 3,5%, båda för vanliga matbutiker. November 2017 lanserade vi även vår 17:e öl, BBQ Imperial IPA 8,2%, för restaurangen The Old Smokehouse. Februari 2018 lanserade vi vår 18:e öl, ICA Maxi Lager 3,5%, för butiken ICA Maxi Nacka. Maj 2018 lanserade vi öl nr 19 och 20, Nacka Mexican Lager 5,0% och Nacka California Lager 5,0%, båda extra ljusa och snälla s k ”champagne-lager” med 30% mindre kalorier och 80% mindre kolhydrater än vanlig öl. September 2018 lanserade vi öl nr 21 en ny julöl, Nacka JulWit Ingefära 5,4% och nr 22 Nacka Köllsch 4,8%. December 2018 lanserade vi öl nr 23 Happy Rhino Lager 5,0% där vi donerar 2 SEK per flaska till The Rhino Pride Foundation. Januari 2019 lanserade vi öl nr 24 Sickla NEIPA 6,2% och öl nr 25 Saltis Brut IPA 7,6%, kolhydratreducerad och med låg sockerhalt. Maj 2019 lanserade vi öl nr 26 222:an Alkoholfri Lager 0,2%. September 2019 lanserade vi nr 27, en alkoholfri mjöd, Ragnars Roddarmjöd och sedan även nr 28 Kultur Surkittlad Öl 4,7%. Januari 2020 lanserade vi öl nr 29 Nacka Wit Ingefära 5,4% och sedan i mars öl nr 30 Nacka PåskWit Ingefära 5,4%. Juni 2020 lanserade vi nr 31 Nacka Kultur Hallon 4,7% och i augusti 2020 lanserade vi nr 32 Nacka Erstavik Supersiason Hallon 10%. September 2020 lanserade vi nr 33 Nacka Svensk Brut Triple IPA 9%. December 2020 lanserade vi nr 34 Nacka Belgo Quad 10,6% och mars 2021 nr 35 Nacka Baltic Porter 10,1%. Juni 2021 lanserade vi nr 36 Nacka Hard Seltzer Hallon & Lime 6% och nr 37 Nacka Hard Seltzer Mandarin 6%. Augusti 2021 lanserade vi nr 38 Nacka Kungsholmens FläderAle 5% och i november nr 39 Nacka Barley Wine 11%, nr 40 Nacka XXL Dessertöl 18,1% och nr 41 Nacka Gin 40%. Juni 2022 lanserade vi nr 42 Nacka Pink Gin 40%. Mars 2023 lanserade vi nr 43 Nacka Lakrits Gin 40%. April 2023 lanserade vi nr 44 Nacka Navy Gin 57% och 45 Nacka Akvavit 40%. Sep 2023 lanserade vi nr 46 Nacka Grape GT Gin & Tonic 6%.

(In English)
About Nacka Bryggeri (Brewery)

Nacka Bryggeri is a microbrewery established 2015 and located at the beautiful Saltsjö Pir in Nacka (outside Stockholm Sweden) by the pier and the sea. We produce craft quality beer, hard seltzer, tonic, gin & tonic and aquavit and our motto is that you should never give up on your dream.

Total production 2023 was approx. 45.000 liters beer and gin, sold to Systembolaget, restaurants/bars and food stores.

We also offer Beer tasting, Gin tasting, Brewery guided tour, Euro-Asian Live Cooking, Brewing course and Experience day. See separat web page.

In the Saltsjö Pir facility we have a close cooperation with the Restaurant Saltsjö Pir for combined events. More exciting collaboration partners are to be found in the facility such as Stockholms Båtsnickeri (wooden boat repairs).

A nice opportunity is to get here by boat from e.g. Stockholm City to the pier and the brewery.

Our first beer Baggens IPA 6.1% was released to pubs and restaurants November 2015 and December same year to Systembolaget  (Swedish Alcohol Retailing Monopoly). Seven months later, July 2016, we have released six more beers, Hellas APA 5,2%, 1719 5,2%, Saltsjö Lager 5,0%, Alphyddan Weisse 4,9%, Erstavik Saison 6,3% and Skuru Session IPA 4,2%. During fall 2016 we released five more beers, Nacka Julöl 5,4%, Danvik Belgo DIPA 8,2%, Daniela’s Rakija Stout 9,6%, Mild Aromas From Havanna 4,2% and Nacka Winter Ale 5,4%. March 2017 we released our 13th beer, Nacka Pale Ale 3.5%, which may be sold in ordinary grocery stores in Sweden. May 2017 we released our 14th beer, Boo Pils 4.5%. June 2017 we released our 15th beer, Nacka Lager 3,5% and later in November 2017 our 16th beer, Nacka Julöl 3,5%, both for ordinary grocery stores. November 2017 we also released our 17th beer, BBQ Imperial IPA 8,2%, on behalf of the restaurant The Old Smokehouse. Februari 2018 we released our 18th beer, ICA Maxi Lager 3,5%, on behalf of  the store ICA Maxi Nacka. May 2018 we released beer number 19 and 20 , Nacka Mexican Lager 5,0% and Nacka California Lager 5,0%, both extra extra bright och mild so called ”champagne lager” with 30% less calories and 80% less  carbohydrates than normal beer. September 2018 we released our 21th beer, a new christmas beer, Nacka JulWit Ingefära 5,4% and our 22nd beer Nacka Köllsch 4,8%. December 2018 we released our 23rd beer 23 Happy Rhino Lager 5,0% where we donate 2 SEK per bottle to The Rhino Pride Foundation. Januari 2019 we released our 24th beer Sickla NEIPA 6,2% and our 25th beer Saltis Brut IPA 7,6%, reduced carbhydroxid and with low suger content. May 2019 we released our 26th beer 222:an Alcohol free Lager 0,2%. September 2019 we released our 27th beer or actually an alcohol free mead Ragnars Roddarmjöd and also our 28th beer Kultur Surkittlad Öl 4,7%. Januari 2020 we released beer no. 29 Nacka Wit Ingefära 5,4%(ginger) and later in march no. 30 Nacka PåskWit Ingefära 5,4% (ginger). June 2020 we released no. 31 Nacka Kultur Hallon 4,7% (raspberry) and in August 2020 we released no. 32 Nacka Erstavik Supersaison Hallon 10% (raspberry). September 2020 we released no. 33 Nacka Svensk Brut Triple IPA 9%. December 2020 we released no. 34 Nacka Belgo Quad 10,6% and March 2021 no. 35 Nacka Baltic Porter 10,1%. June 2021 we released no. 36 Nacka Hard Seltzer Hallon & Lime 6% and no. 37 Nacka Hard Seltzer Mandarin 6%. August 2021 we released no. 38 Nacka Kungsholmens FläderAle 5% and in November no. 39 Nacka Barley Wine 11%, no. 40 Nacka XXL Dessertöl 18,1% and no. 41 Nacka Gin 40%. June 2022 we released no. 42 Nacka Pink Gin 40%. March 2023 we released no. 43 Nacka Lakrits (licorice) Gin 40%. April 2023 we released no. 44 Nacka Navy Gin 57% and 45 Nacka Akvavit 40%. Sep 2023 we released no. 46 Nacka Grape GT Gin & Tonic 6%.

Några av våra viktiga samarbetspartners genom åren

 • PG Etikett, Trycker alla våra fina flasketiketter på ett alldeles utomordentligt sätt.
  pgetikett.se
 • Typtryck, Producerar våra snygga ölunderlägg.
  typtryck.se
 • Print24, Trycker våra banderoller, vepor, t-shirts, flyers, rollups, skyltar m m
  print24.se
 • Caldic Brew/Humlegårdens Ekolager, Ingredienser, fat och bryggeriutrustning
  humle.se